foto esempio

Zgodovina

Družba Vidiz & Kessler je nastala iz združitve podjetja družine Antonia Vidiza, ki je dejavno na področju pekarskih izdelkov od daljnega leta 1928, in podjetja Bruno Kessler, specializiranega na področju trgovanja s čajem in kolonialnim blagom od leta 1948. Nova družba je predelavi in pakiranju čajev in infuzov dodala predelavo kave in ječmena. To področje se je v kratkem tako razvilo, da se je prelevilo v temeljno dejavnost družbe, ki je tako iz tržne niše predelave in trgovanja s kavo brez kofeina, s katero se je začetno predstavila trgu, postala vse bolj dejavna na splošnem trgu kave in svojo proizvodnjo namenila predvsem tujim trgom.

Vse bolj občutna globalnost in rastoča kompleksnost svetovnih trgov zahtevata nove strateške izbire, zato se je tudi družba Vidiz & Kessler leta 2008 odločila za generacijsko prenovo in za vključitev družbe Cogeco s.p.a., vodilnega podjetja na področju trgovanja s surovo kavo, kot novega referenčnega poslovnega partnerja.

Z vodstvom družbe Cogeco delimo isto vizijo in iste vrednote, ki nam omogočajo visoko stopnjo zaupanja v prihodnji razvoj naših poslov”: s temi besedami je družina Vidiz pozdravila novo družbeno pogodbo.

Storia Vidiy